Dyslexie

Dyslexiebegeleiding in mijn praktijk

Kinderen met (vermoedelijke) dyslexie ervaren in veel gevallen grote problemen met lezen en/of spellen. Op tijd starten met deskundige begeleiding kan het ontstaan van sociaal-emotionele problemen zoals onzekerheid, faalangst en een negatief zelfbeeld voorkomen.

De praktijk biedt begeleiding op maat bij (vermoedelijke) dyslexie. Het gaat hierbij om begeleiding:

  • die nodig is om aan te tonen dat de lees- en spellingproblemen van uw kind hardnekkig zijn (met behulp van handelingsplannen die geëvalueerd worden);
  • wanneer de diagnose dyslexie bij uw kind is gesteld maar de kosten van dyslexiebehandeling niet door de gemeente worden vergoed;
  • wanneer na afloop van de vergoede dyslexiebehandeling verdere hulp aan uw kind gewenst is, bijvoorbeeld met het oog op de overgang naar het voortgezet onderwijs.

De kosten van deze begeleiding komen voor rekening van de ouders.

Vergoede dyslexiezorg

Sinds 1 januari 2009 kunnen de kosten van onderzoek en behandeling van kinderen van 7 tot en met 12 jaar met ernstige, enkelvoudige dyslexie onder bepaalde voorwaarden vergoed worden. In de eerste jaren werd de vergoedingsregeling dyslexiezorg uitgevoerd door de ziektekostenverzekeraars. Vanaf 1 januari 2015 valt de uitvoering hiervan in het kader van de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Indien uw kind mogelijkerwijs in aanmerking komt voor de vergoede dyslexiezorg, verwijs ik door naar Leestalent. In andere gevallen verwijs ik voor dyslexieonderzoek door naar schoolpsychologisch adviesbureau Microconsult.

 

Praktijk voor Remedial Teaching Spijkenisse

De Praktijk voor Remedial Teaching Spijkenisse is een kleinschalige praktijk aan huis met specialistische kennis en ervaring in de begeleiding van kinderen met leerproblemen op de gebieden van technisch lezen, spellen (waaronder dyslexie), begrijpend lezen en rekenen.

Lees meer over de praktijk

Informatie over Dyslexie

Informatie over vergoede dyslexiebegeleiding: www.hco.nl; www.onderwijszorgnederland.nl; www.leestalent.nl

Algemene informatie en informatie voor scholen: www.masterplandyslexie.nl  

Informatie voor ouders: www.steunpuntdyslexie.nl  

Informatie over software en andere hulpmiddelen: www.dedicon.nl; www.aangepast-lezen.nl; www.lexima.nl; www.optelec.nlwww.woordhelder.nl

Contact

Wilt u meer informatie of een afspraak voor een intakegesprek maken, neemt u dan gerust contact op.