Over mij

Tijdens de basisschoolperiode van mijn eigen kinderen werd mijn belangstelling en enthousiasme voor het onderwijs gewekt. Daarom ben ik destijds de opleiding tot Leraar Basisonderwijs (Pabo) gaan volgen. Vervolgens heb ik een paar jaar als leerkracht op een basisschool gewerkt. Omdat ik me meer aangetrokken voel tot de individuele begeleiding van kinderen, heb ik daarna de opleiding Master Special Educational Needs (met specialisatie remedial teaching) afgerond. Een logische vervolgstap was het starten van de Praktijk voor Remedial Teaching Spijkenisse.


Het is mijn passie om kinderen die een extra steuntje in de rug of meer specifieke begeleiding bij het leren nodig hebben, verder te brengen. Voor ieder kind is het immers belangrijk om met plezier naar school te gaan en om zoveel mogelijk in overeenstemming met zijn/haar mogelijkheden te kunnen leren. Wanneer dit niet lukt, is het goed om te onderzoeken hoe dit komt en welke passende hulp nodig is. Het doel van deze hulp is om het kind weer (meer) plezier in leren te geven en zich verder te laten ontwikkelen in de richting die voor dit unieke kind gewenst is.

Ik ben geregistreerd bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT). Door de samenwerking met collega’s van de LBRT en instellingen zoals schoolpsychologisch adviesbureau Microconsult kan ik kennis en ervaring uitwisselen. Daarnaast volg ik regelmatig bij- of nascholingstrajecten. Hierdoor blijf ik op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en inzichten op mijn vakgebied.

Graag verwelkom ik u en uw kind in mijn praktijk. Neemt u gerust contact op, indien u vragen heeft of meer informatie wilt (zie gegevens bij Contact).

Marja Uijen

 

Praktijk voor Remedial Teaching Spijkenisse

De Praktijk voor Remedial Teaching Spijkenisse is een kleinschalige praktijk aan huis met specialistische kennis en ervaring in de begeleiding van kinderen met leerproblemen op de gebieden van technisch lezen, spellen (waaronder dyslexie), begrijpend lezen en rekenen.

Lees meer over de praktijk

Nuttige andere informatie

Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers: www.lbrt.nl
Schoolpsychologisch adviesbureau Microconsult: www.microconsult.nl